Yrkesutbildning fönsterhanverk

Förverkliga din dröm - bli fönsterhantverkare!

Byt yrke och få utmärkta arbetsmöjligheter
Välj själv hur du vill arbeta - Utforma din egen vardag


Utbilda dig till fönsterhantverkare - ett yrke som ger dig möjlighet att besluta om din egen arbetstid och arbeta med ett lönande hantverk. Fönsterhantverk är bland de få hantverksyrken som du kan tjäna ditt levebröd av och utveckla till ett blomstrande företag. 
Efterfrågan på tjänster och kunskap är stor. Du kan välja mellan att arbeta i mindre skala med egenahemshus, gårdar mm. eller samarbeta tillsammans i ett lag med flera hantverkare från föreningen Fönsterhantverkarna - Ikkunaentisöijät  rf. Då kan du arbeta i större projekt, ofta flera år i samma byggnad. 

Fönsterhantverket fungerar också som bisyssla om du har ett säsongsarbete, vintertid för lantbrukare och trädgårdsmästare. Som bisyssla för freelancers som vill ha en motvikt till pappersarbete, som tilläggsfunktion till mindre snickerier osv. Eftersom största delen av arbetena görs på den egna verkstaden, måste inte kunderna finnas alldeles bakom knuten. 

Du behöver inte ha snickar- eller målarkunskaper för att del av utbildningen och sedan arbeta som fönsterhantverkare. Över 90% av dem som utbildat sig fönsterhantverkare och driver företag kommer från helt andra yrken; socionomer, lärare, sjuksköterare, grafiker osv. 

Fönsterhantverksutbildningen ger dig färdigheter och kunskaper att verka som egen företagare. Utbildningen innehåller teori-, praktisk verkstadsutbildning och praktik.

För mer information tag kontakt med huvudlärare Pernilla Sjöblom pernilla@rakennusapteekki.fi 040 7029648

 


Teoretisk utbildning - grunden till företagande och hantverket

Under utbildningens gång kan du grunda ditt företag med hjälp av den ekonomiska konsult som du har tillgång till under utbildningen. Du får kunskaper som hjälper dig i hantverket - stilhistoria, färglära, materialkunskap, teknik och ekonomisk kunskap.
 

Praktisk utbildning - Hantverket

Verkstadsutbildningen sker i Ekenäs i Fönsterhantverkarnas verkstad. Du lär dig alla moment för att restaurera fönster, allt från färgborttagning till inpassning av bågar, lösgörande och isättning av karmar.
Du lär dig flera olika trälappningstekniker och tillverkar själv en fönsterbåde. Du lär dig byta spröjsar, glasa, kitta, impregnera och måla med olika tekniker. Verktygslära är en viktig del och du kommer under utbildningen att också göra egna verktyg och modifieringar för att passa just ditt hantverk. Du gör plåtarbeten, tätningar, smide och flera andra arbetsmoment som behövs för fönsterhelheten.
En viktig del i utbildningen är arbetssäkerhet och att lära sig skapa sig själv en hälsosam arbetsmiljö.
Efter kursen klarar du av alla moment som gäller fönster. Det unika i Fönsterhantverkat är dess tvärvetenskaplighet: du utför målarens, snickarens, smedens, glasmästarens arbete till en fungerande helhet. Du kan arbeta självständigt, beräkna pris och offerera hela processen för fönsterhantverk. 

Under utbildningen gör vi kundprojekt för att öva verkliga situationer där du blir tvungen att ta i beaktande kundens egendom, önskemål och krav. I projektarbetena poänteras speciellt säkerhetsfrågor och alla momment leder till att uköka dina färdigheter och kunskaper. 

Vårt lärarteam är på plats både i kundarbetena och i verkstaden. 

Under studieperioden görs också åtminstone 2 studieresor till andra orter (fönsterhantverkare) inom Finland.

Vid infotillfället får du information om kursplanen i detalj.

Efter avslutade studier kan du anhålla om medlemskap i Fönsterhantverkarna rf. vars medlemmar alla har gått denna utbildning. Besök deras hemsida
 

Utbildningsperiod
21.1-5.4.2019
Verkstadsutbildning i Ekenäs


Ledigt
18.2-24.2 2019


Avgift
9 800 € (inkl. 24% moms)

Verktygskostnad
1 400-1 600 € (inkl. 24% moms) Verktygen blir studerandes egendom.

Utbildningsperiod      

 • 21.1-5.4.2019  Verkstadsutbildning i Ekenäs

Ledigt  Vecka 8 

Verktygskostnad

1400-1600 € Verktygen blir studerandes egendom.

Kursavgift

kursavgiften är 9 800 € (inkl.moms 24%) och  betalas enligt följande:

 • Rat 1: 1 000 euro, november 2018
 • Rat 2: 3 000 euro, februari 2019
 • Rat 3: 3 000 euro, mars 2019
 • Rat 4: 2 800 eur, april 2019
  Kostnaden för resor ingår inte i kursavgiften, inte heller mat och transport samt ev. övernattning.

I kursavgiften ingår

 • Verkstadsutbildningen 2019, både teori och praktisk handledning
 • Olycksfalls- och ansvarsförsäkring under verkstadsutbildningen
 • Verkstadsutbildningens kursmaterial; färg, kitt, virke, provbågar
 • Heta arbeten licens 
 • Kaffe 
 • Kursintyg

Verktyg som studerande skaffar själv

Skruvmejslar, borrmaskin + bits, stämjärn (6, 10 ,15 och 20 mm), vinkeljärn, hammare, arbetsbyxor och –skor, hörselskydd, kniv.

Kostnader som inte ingår i kursavgiften

 • Verktygskostnader – 1400 - 1600 €
 • Egna verktyg - Kostnad enligt egna inskaffningar
 • Studieresor inom utbildningen – resor, mat övernattning
 • Antikdagar juli 2019  – deltagande medför inga kostnader i form av hyror eller deltagaravgifter. Studerande står för eventuella resor, logi eller mat.

Verktyg som ingår i verktygskostnaden 1400-1600 €

 • Varmluftspistol + 2 st munstycken
 • Friskluftsmask Auto Flow
 • Apek filter (2 st) till masken
 • Hultaforsmått
 • Lillskrapor
 • Stiftpistol
 • Stift
 • Arbetsblus o. rock
 • Handskar
 • Glasskärare + olja
 • Penslar 3 st
 • Hovtång
 • Smygvinkel
 • Pluggborr
 • Kittkniv
 • Verktygsback