L E V A N D E   H A N T V E R K

Byggnadsapotekets smed Thomas Grönqvist smider beslag, luckor, portar, relingar, räcken - allt du kan behöva för ditt hus. I hans verkstad tillverkas både Byggnadsapotekets lagerprodukter och kundbeställningar. Allting I handsmide och tjärbränt om du så önskar.

På Byggnadsapoteket kan du beställa kakelugnsluckor, antingen hela luckor med ytter- och innerluckor satta i ram eller bara t.e.x. innerluckor för att ersätta sönderbrända plåtluckor. Thomas tillverkar ytterluckor i mässing, blånnad plat, svartplåt och koppar. Behöver du en frontplåt framför ugnen, ordnar det sig också. 
 

Tjärbränning skyddar beslagen mot rost. Ytan får en svart kulör som skiftar i olika färger. Om du har tänkt tjärmåla dina dörrar kan du tjära dörrbeslagen på samma gång som träet.

Om du önskar måla dina beslag med t.ex. linoljefärg, kom då ihåg att beställa beslagen obehandlade då nytjärade ytor inte kan målas.