Yrkesutbildning fönsterhanverk

Förverkliga din dröm - bli fönsterhantverkare!

Utbilda dig till fönsterhantverkare - ett yrke som ger dig möjlighet att besluta om din egen arbetstid och arbeta med ett lönande hantverk. Fönsterhantverk är bland de få hantverksyrken som du kan tjäna ditt levebröd av och utveckla till ett blomstrande företag. 
Efterfrågan på tjänster och kunskap är stor. Du kan välja mellan att arbeta i mindre skala med egenahemshus, gårdar mm. eller samarbeta tillsammans i ett lag med flera hantverkare från föreningen Fönsterhantverkarna - Ikkunaentisöijät  rf. Då kan du arbeta i större projekt, ofta flera år i samma byggnad. 

Du behöver inte ha snickar- eller målarkunskaper för att del av utbildningen och sedan arbeta som fönsterhantverkare. Över 90% av dem som utbildat sig fönsterhantverkare och driver företag kommer från helt andra yrken; socionomer, lärare, sjuksköterare, grafiker osv. 

Fönsterhantverksutbildningen ger dig färdigheter och kunskaper att verka som egen företagare. Utbildningen innehåller teori-, praktisk verkstadsutbildning och praktik.

För mer information tag kontakt med huvudlärare Pernilla Sjöblom pernilla@rakennusapteekki.fi eller Anette Ringbom, anette.ringbom@rakennusapteekki.fi

 

Utbildningens infotillfälle 15.9 2018 kl. 10-15

Välkommen på Fönsterhantverksutbildningens infotillfälle där du förutom information får träffa lärarna och yrkesverksamma fönsterhantverkare. Du har möjlighet att ställa frågor och bekanta dig med yrket.
I slutet att tillfället intervjuar vi dem som önskar ansöka till utbildningen. 
Vänligen anmäl dig till adressen nedan då vi bjuder på kaffe och smörgås.
anette.ringbom@rakennusapteekki.fi


 

Teoretisk utbildning - grunden till företagande och hantverket

Under utbildningens gång kan du grunda ditt företag med hjälp av den ekonomiska konsult som du har tillgång till under utbildningen. Du får kunskaper som hjälper dig i hantverket - stilhistoria, färglära, arkitekturhistoria och ekonomisk kunskap.

Praktisk utbildning - Hantverket

Verkstadsutbildningen sker i Billnäs, Finland, i Byggnadsapotekets kurs- och arbetsutrymmen. Du lär dig alla moment för att restaurera fönster, allt från färgborttagning till inpassning av bågar och lappning av trädelar. Efter kursen klarar du av alla moment som gäller fönster. Du kan arbeta självständigt och kan offerera hela processen för fönsterhantverk. 

Under denna period görs också åtminstone 2 studieresor till andra orter (fönsterhantverkare) inom Finland.

Praktiken - Det verkliga arbetet

Efter utbildningen finns möjlighet till praktik på fönsterhantverkares verkstäder i Finland eller Sverige. Praktiken är inte oibligatorisk och ingår inte i själva utbildningen. Vi hjälper dig att hitta praktikplats i en fönsterhanverksverkstad. Praktikperioden är 2 veckor och infaller under tiden15.4-10.5.2019. Praktikperiodens målsättning är att ge dig de första kundarbetena och hjälpa dig få upp arbetstakten. 

Infotillfälle
15.9  2018 kl. 10-15
Byggnadsapoteket

Utbildningsperiod

21.1-5.4.2019
Verkstadsutbildning i Billnäs
15.4-10.5.2019
Period för praktik hos fönsterhantverkare,
2 veckor

Ledigt
18.2-24.2 2019
Påsk

Avgift
9 800 € (inkl. 24% moms)

Verktygskostnad
1 400-1 600 € (inkl. 24% moms) Verktygen blir studerandes egendom.

Utbildningsperiod      

 • 21.1-5.4.2019  Verkstadsutbildning i Billnäs 
 • 15.4-10.5.2019  4 veckors period för praktik hos fönsterhantverkare


Ledigt  Vecka 8 Påsk

Verktygskostnad

1400-1600 € Verktygen blir studerandes egendom.

Kursavgift

kursavgiften är 9 800 € (inkl.moms 24%) och  betalas enligt följande:

 • Rat 1: 1 000 euro, november 2018
 • Rat 2: 3 000 euro, februari 2019
 • Rat 3: 3 000 euro, mars 2019
 • Rat 4: 2 800 eur, april 2019
  Kostnaden för resor ingår inte i kursavgiften, inte heller mat och transport samt ev. övernattning.

I kursavgiften ingår

 • Verkstadsutbildningen 2019, både teori och praktisk handledning
 • Olycksfalls- och ansvarsförsäkring under verkstadsutbildningen
 • Verkstadsutbildningens kursmaterial; färg, kitt, virke, provbågar
 • Heta arbeten licens 
 • Kaffe 
 • Kursintyg

Verktyg som studerande skaffar själv

Skruvmejslar, borrmaskin + bits, stämjärn (6, 10 ,15 och 20 mm), vinkeljärn, hammare, arbetsbyxor och –skor, hörselskydd, kniv.

Kostnader som inte ingår i kursavgiften

 • Verktygskostnader – 1400 - 1600 €
 • Egna verktyg - Kostnad enligt egna inskaffningar
 • Studieresor inom utbildningen – resor, mat övernattning
 • Antikdagar juli 2019  – deltagande medför inga kostnader i form av hyror eller deltagaravgifter. Studerande står för eventuella resor, logi eller mat.
 • Möjlighet till praktik hos medlemmar i Fönsterhantverkarna rf. 15.4-10.5.2018  Andra tidpunkter enligt överenskommelse. Praktiktiden är avgiftsfri och utan lön, men studerande ombesörjer själv resor till och från praktikplatsen, samt mat och logi under praktiktiden.

Verktyg som ingår i verktygskostnaden 1400-1600 €

 • Varmluftspistol + 2 st munstycken
 • Friskluftsmask Auto Flow
 • Apek filter (2 st) till masken
 • Hultaforsmått
 • Lillskrapor
 • Stiftpistol
 • Stift
 • Arbetsblus o. rock
 • Handskar
 • Glasskärare + olja
 • Penslar 3 st
 • Hovtång
 • Smygvinkel
 • Pluggborr
 • Kittkniv
 • Verktygsback